Projekt koncepcyjny – czym jest dokładnie

ankieta, inspiracje, pomysły, biuro projektowe

Spis treści:

Projekt koncepcyjny przedstawia wstępną wizję przedmiotu opracowania. Może dotyczyć różnych elementów, niekoniecznie obiektu budowlanego. Przekrój skali koncepcji jest bardzo szeroki. Koncepcja może dotyczyć zarówno planu zagospodarowania rozległego terenu, projektu budynku, aranżacji wnętrza, projektu ogrodu, jak i mebla na zamówienie. W poniższym artykule zostanie wzięta na warsztat koncepcja architektoniczna obiektu budowlanego.

Przedprojektowa analiza

Proces projektowy rozpoczyna się określenia wytycznych projektowych. Należy do tego analiza uwarunkowań terenu, studium zagadnienia projektowego oraz wytyczne i wizja inwestora.

W pierwszym etapie należy sprawdzić uwarunkowania terenu i zebrać informacje o działce. W tym celu trzeba sprawdzić, jakie zapisy zawierają akty prawa miejscowego i co one oznaczają dla planowanej inwestycji. Należy dokładnie przeanalizować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wyciągnąć wnioski projektowe. W przypadku, gdy dla danego terenu nie ma opracowanego MPZP, należy wystąpić o jego opracowanie lub uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. MPZP określa przeznaczenie danego terenu oraz możliwy sposób jego zagospodarowania. Może zawierać zapisy ograniczające możliwości projektowe i inwestycyjne, w tym ograniczenia w lokalizacji obiektu na działce, maksymalnej wysokości, kształtu dachu obiektu czy nawet zastosowania konkretnych materiałów wykończeniowych.

W przypadku realizacji inwestycji w istniejącym już obiekcie budowlanym należy przeprowadzić dokładną inwentaryzację. Precyzja w wykonanej inwentaryzacji będzie bardzo pomocna przy wykonywaniu projektu.

Należy również przeanalizować nieruchomość pod względem ochrony konserwatorskiej, czy teren albo obiekt znajdujący się na działce podlega takiej ochronie. Wszelkie inwestycje na terenie w strefie ochronnej lub na obiekcie podlegającym ochronie będą wymagały większych nakładów czasowych przeznaczonych na zdobycie pozwoleń czy uzgodnienie projektu z odpowiednimi organami. Przy wyborze działki na cele inwestycyjne należy wziąć te kwestie pod uwagę.

W celu jak najodpowiedniejszego trafienia w wyobrażenia klienta należy przeprowadzić szczegółową ankietę. Może ona zawierać segmenty dotyczące między innymi układu funkcjonalnego, kwestii wizualnych oraz budżetowych. Pozwoli to na zaproponowanie obiektu dostosowanego do oczekiwań inwestora.

Zakres treści i forma projektu koncepcyjnego

Koncepcja ma na celu przedstawienie wstępnej wizji projektu. Sposób przedstawienia idei projektu może być rozpatrywany indywidualnie w zależności od potrzeb i specyfiki danego projektu. Zazwyczaj koncepcja zawiera wstępny układ funkcjonalno-przestrzenny. Aranżację przestrzeni często pokazuje się jako graficzne, kolorowe schematy. Koncepcja zawiera wstępny metraż budynku, powierzchnię użytkową w celu szacunkowego określenia kosztu realizacji inwestycji.

 

Koncepcja może zawierać schematyczne rysunki ideowe często przedstawione na rzutach, które przedstawią krok po kroku sposób tworzenia koncepcji. Może to dotyczyć powiązań funkcjonalno-przestrzennych stref w budynku lub kształtowania formy i bryły obiektu. Dla czytelności schematów używa się różnych kolorów oznaczających poszczególne przestrzenie i strefy użytkowe, które symbolizują zespoły pomieszczeń o podobnej funkcji czy charakterze.

Układ funkcjonalny i design Twojej inwestycji

Opracowanie projektu ma przede wszystkim na celu przedstawienie, w jaki sposób projektowany obiekt ma funkcjonować. Prawidłowe działanie jest podstawową potrzebą budynku. Pomieszczenia o podobnym charakterze użytkowym dobrze jest zgrupować i stworzyć strefę funkcjonalną. Należy w prawidłowy sposób powiązać poszczególne strefy użytkowe, żeby korzystanie z obiektu było komfortowe, wygodne i nie powodowało problemów. O ile nie projektuje się labiryntu, należy zminimalizować ilość powierzchni przeznaczonej na komunikację oraz zaprojektować ją w sposób prosty i logiczny. 

Drugą ważną kwestią jest generalny styl i design projektowanego budynku. Chodzi o określenie ogólnego wrażenia, jakie ma sprawiać obiekt o danej formie i w jakie relacje wchodzi z otoczeniem. Architekci przedstawiają model 3D albo wrażeniowe widoki perspektywiczne, które maja pokazać odbiór nowego elementu w przestrzeni przez jego odbiorców.  Mogą zostać zaproponowane podstawowe materiały wykończeniowe lub jakiś element charakterystyczny, na przykład detal architektoniczny.

Jakie są różnice między projektem koncepcyjnym a projektem budowlanym domu

Projekt koncepcyjny jest wstępnym projektem, który ma na celu przekazanie wizji projektu. Nie ma ściśle określonego zestawu elementów składowych. Sposób przedstawienia koncepcji można dobrać indywidualnie do danego projektu. Koncepcja zawiera pewne rysunki, które w ogólny sposób przedstawiają obiekt budowlany, jego przegrody i przykładową aranżację. 

Projekt budowlany stanowi nierozerwalny zestaw części opisowej i rysunkowej obiektu budowlanego, który podlega zatwierdzeniu przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. Musi więc spełnić wymagania odnośnie formy i zakresu określonego w obowiązujących przepisach prawa budowlanego. Istnieją zatem znaczące różnice pomiędzy opracowaniem koncepcyjnym a budowlanym, zarówno pod względem zakresu i formy projektu, jak i ilości informacji i treści.

Biuro projektowe w trakcie pracy nad budynkiem płynnie przechodzą od koncepcji do kolejnych etapów projektowych. Do etapów procesu projektowego należą analiza i propozycja koncepcji, później projekt budowlany a następnie projekt wykonawczy wraz z doborem materiałów wykończeniowych i wszelkimi instalacjami.  

Jeśli szukacie Państwo odpowiedniego biura do powierzenia swojej wizji, zachęcamy do kontaktu! Zarówno projekt koncepcyjny i w jego następstwie projekt budowlany należą do usług wykonywanych przez biuro OBA Architekci.