OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM, POLANICA

Inwestor: Inwestor prywatny

Projekt: 20131108

Zakres opracowania: koncepcja rozbudowy, projekt budowlany, pozwolenie na budowę

Powierzchnia użytkowa: 2700 m2

Funkcja: ośrodek rehabilitacyjny dla osób ze stwardnieniem rozsianym

Lokalizacja: Polanica Zdrój

Projekt dotyczył rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego ośrodka wczasowego zlokalizowanego w centrum zdrojowej miejscowości. Obiekt przebudowywany należało dostosować do specyficznej funkcji ośrodka rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Specyficzna funkcja wymagała dostosowania niełatwego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach adaptacji projekt był również dostosowywany do aktualnych przepisów ppoż.

error: