PROJEKT KONCEPCYJNY DOMU OPIEKUŃCZO-ZDROWOTNEGO

Inwestor: Inwestor prywatny

Projekt: 20130313

Zakres opracowania: koncepcja rozbudowy, projekt budowlany rozbudowy, zmiana sposobu użytkowania, pozwolenie na budowę

Powierzchnia użytkowa: 2450 m2

Funkcja: Obiekt świadczący usługi opiekuńczo-zdrowotne

Lokalizacja: Ustroń, woj. Śląskie

Projekt polegał na przystosowaniu istniejącego obiektu (ośrodek wypoczynkowy z lat 60. tych XX wieku) do planowanej nowej funkcji zakładu świadczącego usługi opiekuńczo-zdrowotne. Obiekt wymagał rozbudowy o szyb windowy oraz dostosowania do wymogów aktualnych przepisów ppoż. Projekt dotyczył również renowacji elewacji w zakresie docieplenia oraz odświeżenia istniejących elementów drewnianych oraz przebudowania strefy wejściowej. Ciekawa, dynamiczna bryła obiektu, mocno osadzona stromym zboczu, odzyskuje neomodernistyczny polot dzięki zabiegom projektowym związanym z odnowieniem elewacji (renowacja barierek balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, nowe tynki).

error: