Projekt magazynu

Projekt hali przemysłowej stalowej, podjazd do doków. czynniki lokalizacji fabryk

Spis treści:

Budynki magazynowe przy obecnym przepływie towarów są bardzo istotnym elementem w strefie przemysłowo-handlowej. Projekt magazynu powinien wykorzystywać jego przestrzeń w jak najbardziej ekonomiczny i ergonomiczny sposób. Sposób organizacji magazynu zależy od rodzaju magazynowanego towaru i sposobu jego przepływu. Działanie obiektów przemysłowych podlega nieustannej optymalizacji procesów oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii w celu pomniejszenia kosztów, a w związku z tym zwiększeniem sprzedaży i dochodów firmy.

Budynek magazynowy musi się znaleźć w dogodnej lokalizacji, którą uwzględnia projekt logistyczny firmy. Odległość transportowania przechowywanych produktów wpływa na cenę towarów. Logistyka jest podstawowym elementem podlegającym optymalizacji firm przemysłowych.

Strefy budynku magazynowego

W projektowanym magazynie można wyróżnić trzy główne strefy funkcjonalne. Są one konieczne do prawidłowego funkcjonowania budynku. Należą do nich strefa przyjęcia, strefa magazynowania oraz strefa wysyłki. Są one ściśle powiązane z logistyką oraz przepływem i rodzajem składowanego produktu. Każde przedsiębiorstwo ma własne standardy i zasady pracy, ale można wyodrębnić standardowy układ budynku magazynowego.

Strefa przyjęcia znajduje się tuż przy dokach rozładunkowych, które muszą być dostosowane do pojazdów transportowych. Rozmiar strefy musi być dostosowany do obsługi wszystkich towarów, które są przyjmowane do magazynu. Zalecane jest również zapewnienie dodatkowego miejsca, które posłuży do przyjmowania materiałów w przypadku wystąpienia nadwyżki.

Strefa magazynowania jest sercem budynku magazynowego. Od rodzaju przechowywanych produktów zależy sposób ich magazynowania. Różne produkty posiadają różne wymagania i potrzeby magazynowe. Ważnymi kwestiami są również zagadnienia kompletowanie zamówień i wskaźnik rotacji produktów.

Strefa wysyłek to segment przedsiębiorstwa odpowiedzialny za kompletację zamówień oraz ich wysyłkę. Często pojawiającym się elementem jest magazyn buforowy, który służy do przechowywania skompletowanych zamówień.

Sposoby składowania produktów w budynku magazynowym

Projektowanie magazynu zależy od zasad działania konkretnego przedsiębiorstwa. Przed wyborem konkretnego sposobu magazynowania trzeba przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb, rodzaju i sposobu przepływu danego towaru. Sposób przechowywania determinuje ilość magazynowanych materiałów i wydajność przeładunkowa projektowanych systemów. Ważną kwestią charakteryzującą systemy jest powiązanie pomiędzy rodzajem magazynu i urządzeniami podnoszącymi. W magazynach użytkowane są regały w różnych systemach.

Od sposobu odkładania i pobierania poszczególnych produktów zależą odległości pomiędzy regałami. W tych bardziej tradycyjnych magazyn obsługują bezpośrednio pracownicy przy pomocy różnych urządzeń, na przykład wózków widłowych. Mogą zostać zastosowane regały przesuwne z przesuwem ręcznym bądź przy wykorzystaniu silnika elektrycznego.

Magazyny wysokiego składowania wprowadzają do organizacji magazynu urządzenia podnoszące o dużej wydajności. Urządzenia te często pracują bez obsługi, wymagają tylko zewnętrznego nadzoru. 
Im bardziej zaawansowany technicznie magazyn, tym więcej wdrożeń nowych innowacji. Przekłada się to na zautomatyzowanie pracy i aktualizację zasad organizacji pracy. Procesy podlegają optymalizacji, by znaleźć najlepszą proporcję wykonanej pracy do uzyskanych wyników i minimalizacji kosztów. 

Magazyn z dodatkowymi strefami funkcjonalnymi

Zazwyczaj projektowany budynek magazynowy jest częścią większego kompleksu przemysłowego na danym obszarze. Hala magazynu może mieć poszerzoną funkcję o inne sektory pracy. Bezpośrednio obok przestrzeni magazynowej może pojawić się część produkcyjna lub montażowa. W ten sposób można uniknąć kosztów transportu produktów do oddalonego magazynu. Magazyn zazwyczaj zawiera część socjalną, która zapewnia wymagane warunki pracy wszystkim pracownikom. 

Oprócz przestrzeni typowo związanymi z procesami produkcji w budynku może znaleźć się również strefa biurowa, czyli na przykład administracja. Istotnym elementem sektora przemysłowego jest centrum logistyczne. Jest ono ściśle związane z potrzebami budynku magazynowego, gdyż koordynuje rozdysponowanie i wysyłkę towarów. 

Biznesowym rozwiązaniem jest dołączenie do kompleksu przemysłowo-magazynowego segmentu z działem obsługi klienta. Buforem pomiędzy częścią dostępną dla klientów a halą typowo przemysłową może być sala wystawowa czy strefa ekspozycyjna, która przedstawia procesy wykorzystywane przez firmę oraz gotowe produkty. 

Projektowanie magazynu – konstrukcja i wykońćzenie

Projekty budynków magazynowych mogą być zróżnicowane pod względem wielkości i funkcjonalności. Projektowane hale mogą być zbudowane w różnych, czasem nawet mieszanych, technologiach. Zazwyczaj posiadają dużej wielkości bramy wjazdowe, które umożliwiają przyjęcie i wysyłkę gotowych towarów lub ich części. 

Najczęściej spotykane są projekty hal przemysłowych o typowej konstrukcji szkieletowej z ram stalowych z okładziną wykonaną z płyt warstwowych. Duże, otwarte przestrzenie wewnątrz budynku pozwalają na dostosowanie projektowanego magazynu do różnych potrzeb. Jest to bardzo istotna reguła przy projektowaniu. Budynek, szczególnie w sektorze przemysłowym, musi być elastyczny pod względem dostosowywania do różnych potrzeb produkcji i magazynowania.

W projektach budynków magazynowych to obciążenie pożarowe jest ważnym zagadnieniem. Zależy ono od typu składowanych towarów na danej powierzchni magazynowej.  

Projekt magazynu – formalności

Przy planowanej budowie obiektu o funkcji magazynowej należy upewnić się, że dokumenty planistyczne pozwalają na budynek przemysłowy na wybranym terenie. Do rozpoczęcia budowy wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w odpowiedniej jednostce administracyjnej. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz realizacjami naszych projektów, które są dostępne w zakładce Projekt budynku przemysłowegoZapewniamy wsparcie klienta w każdym zakresie projektów budynków magazynowych, optymalizację projektu i obniżenie kosztów realizacji.