Projekt bliźniaka – od A do Z

Projekt osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.

Spis treści:

Bliźniaki należą do rodzaju budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W świetle ustawy Prawo budowlane budynek jednorodzinny to budynek, który służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Stanowi on konstrukcyjnie samodzielną całość. Dopuszcza się wydzielenie dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o ograniczonej powierzchni do 30 % całego budynku. Jeden bliźniak zgodnie z powyższym może być zatem dwulokalowy. Projekty domów w zabudowie bliźniaczej świetnie pasują na wąską działkę.

Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej

Zespoły projektowanych bliźniaków to prawdziwe osiedla. Posiadają własny układ komunikacyjny i zielone tereny rekreacyjne. Dom w zabudowie bliźniaczej usytuowany jest na własnej działce. Projekt domu z garażem i ogródkiem zapewnia indywidualną przestrzeń i poczucie prywatności. Jednocześnie zabudowa bliźniacza sprzyja tworzeniu lokalnych społeczności. Silne więzi sąsiedzkie wspomagają poczucie bezpieczeństwa i przynależności.

Nowe osiedla często powstają w pobliżu większych miast. Przy odpowiedniej infrastrukturze drogowej są świetnym rozwiązaniem dla młodych rodzin. Umożliwiają relaks i odpoczynek w otoczeniu natury we własnym ogródku. Domy bliźniaki są bardziej ekonomiczne i przystępne cenowo od domów w zabudowie wolnostojącej. Z drugiej strony zapewniają więcej przestrzeni i prywatności od szeregówki.

Projekty domów w zabudowie bliźniaczej

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedprojektowej i wytycznych inwestora tworzona jest koncepcja domów w zabudowie bliźniaczej. W zależności od wymogów prawa miejscowego lub upodobań zleceniodawcy projekty bliźniaków mogą zakładać budynki jednolokalowe lub dwulokalowe. Charakterystyczne parametry bliźniaków to wysokość, szerokość, długość, rodzaj dachu, występowanie poddasza użytkowego. Projekty domów bliźniaczych uwzględniają kontekst . Projektowane są z poszanowaniem dla najbliższego otoczenia. Dotyczy to na przykład dostosowania koncepcji budynku pasującego na wąską działkę.

Przy projektowaniu zabudowy istotną rolę odgrywa kontekst. Budynki mogą być dostosowane do otoczenia za pomocą powielenia występujących cech, które charakteryzują okoliczną zabudowę. Można również działać w kontrze w stosunku do sąsiedniej zabudowy na zasadzie kontrastu. Dotyczy to każdego zagadnienia projektowego. Począwszy od projektowania w zakresie urbanistycznym, czyli usytuowania budynku na działce oraz skali obiektu. Dalej poprzez kształtowanie bryły. Do określenia pozostaje kształt i rodzaj dachu, występowanie poddasza lub garażu. Kończąc na detalu architektonicznym.

Bliźniaki gwarantują ich lokatorom komfort mieszkania w samodzielnym budynku jednorodzinnym. Zapewniają porównywalne warunki mieszkaniowe przy ekonomicznym podejściu inwestycyjnym. Zazwyczaj posiadają indywidualny garaż.

Ze względu na specyfikę budynek przylega jednym bokiem do granicy działki budowlanej. Dzięki temu sama działka, jak i jej szerokość, mogą być mniejsze. Dodatkową zaletą jest brak utraty ciepła przez wspólną ścianę dwóch domów bliźniaczych. Połączenie budynków zapewnia lepsze warunki termiczne. Przekłada się to na zredukowanie zapotrzebowania na energię.

Na rynku inwestycyjnym dostępnych jest mnóstwo gotowych projektów domów bliźniaczych. Nie są one jednak dostosowane do wymagań konkretnej działki ani indywidualnych potrzeb przyszłych lokatorów. Rekomendujemy indywidualne projekty domów dla zapewnienia komfortu przyszłego użytkowania.

Projekt bliźniaka – proces inwestycyjny

Proces projektowy rozpoczyna się od przeprowadzenia wszelkich wstępnych analiz. Analizie podlegają dokumenty prawa miejscowego. Może to być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. Zostają ocenione możliwości danego terenu. Ustalone zostają ewentualne problematyczne elementy, które mogą ograniczyć projektowanie lub inwestowanie na danej działce.  

Zebrane zostają wytyczne projektowe wraz z wyobrażeniami i inspiracjami Inwestora na temat projektu bliźniaków. Ustalony zostaje program funkcjonalny obiektu. Gotowe projekty są tworzone jako uniwersalne. Nie uwzględniają one indywidualnych potrzeb przyszłych użytkowników. 

Oczywiście podstawą programu użytkowego w projekcie bliźniaka są funkcje typowo mieszkaniowe. Można je podzielić na dwie grupy strefowe. 

Strefa dzienna obejmuje przestrzenie wspólnie użytkowane przez lokatorów. Są to kuchnia, jadalnia i salon. W zależności od preferencji inwestora mogą zostać one połączone lub rozdzielone, powiązane w różne układy. 

Strefę „nocną” stanowią prywatne pokoje. Pomieszczenia, które zostają przypisane do konkretnych użytkowników. Są to pokoje prywatne, sypialnie wraz z garderobami i łazienkami. 

Dodatkowo w zależności od preferencji zleceniodawcy projektowane są indywidualne przestrzenie. Może to być domowe biuro, sauna, siłownia. Możliwości jest nieskończenie wiele. Ograniczeniami mogą być tylko wyobraźnia oraz budżet inwestora. Oczywistym jest, że wraz ze wzrostem programu użytkowego budynku bliźniaczego, rośnie również jego cena. Ta sama zasada dotyczy detalu architektonicznego i różnych sposobów zewnętrznego wykończenia budynku bliźniaczego.

Następnie opracowana zostaje koncepcja architektoniczna budynku bliźniaczego lub osiedla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na danej działce. 

Już na samym początku podejścia do opracowania projektu domu może zostać określonych wiele elementów, które wynikają z analizy. Pod względem urbanistycznym jest to usytuowanie bliźniaka na działkach, skala i kubatura budynku.

Pod względem architektonicznym bryła bliźniaka może być bardzo różnorodna. Na formę bliźniaka składa się jego wysokość, szerokość i długość. Za pomocą działania bryłą bliźniak może przyjmować różne formy. Dwa budynki w zabudowie bliźniaczej mogą sprawiać wrażenie jednego budynku. Wtedy zazwyczaj przykryte są jednym wspólnym dachem. Z drugiej strony można również bryłowo podkreślić odrębność poszczególnych bliźniaków. W takim przypadku będą przykryte osobnym dachami. Dwa bliźniaki mogą zostać zestawione ze sobą garażem. Taki zabieg urozmaici formę bryły i zapewni dystans, który poprawi warunki prywatności.

Występowanie dachu płaskiego lub dachu skośnego przekłada się na kubaturę obiektu. Od tego zależy pojawienie się poddasza. Najczęstszym rozwiązaniem domów w zabudowie bliźniaczej jest budynek z poddaszem użytkowym i garażem. Stanowi wtedy integralną część programu funkcjonalnego budynku. Może być również nieużytkowe. W takim przypadku może być nieogrzewane i stanowić dodatkową powierzchnię na składowanie

Zaakceptowana przez inwestora koncepcja podlega opracowaniu do formy i zakresu projektu budowlanego. Opracowany zostaje projekt domów w zabudowie bliźniaczej. Sprawdzane są różne warianty materiałowe projektu domu. Brana jest pod uwagę zarówno estetyka budynku, jak i ekonomiczność wybranych rozwiązań.

Projekt budowlany budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej składa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z poszczególnych części. Jest to projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz część z opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami.

Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia na terenie objętym zakresem opracowania projektowany budynek mieszkalny bliźniaczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zaprojektowane zostają wszelkie instalacje zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu. Konieczne są zachowane minimalne odległości budynku od granicy działki. Wyznacza to możliwą kubaturę szczególnie w przypadku domów do zabudowy bliźniaczej na wąską działkę.

Projekt architektoniczno-budowlany domów w zabudowie bliźniaczej przedstawia podstawowe rysunki architektoniczne pozwalające na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Do tych rysunków należą elewacje, rzuty i przekroje.

Projekt techniczny uwzględnia opisy i rysunki branżowe. Należą do nich konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz branża drogowa. Rysunki te w połączeniu z projektem architektoniczno-budowlanym pozwalają na wycenę oraz realizację inwestycji.

Ostatnia część projektu budowlanego zawiera różne opinie, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty. Są one konieczne do przedłożenia wraz z projektem. W różnych projektach zestaw wymaganych dokumentów może być odmienny. 

Decyzję pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wydaje odpowiednia jednostka administracyjna. Należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Koniecznym do przedłożenia w urzędzie jest projekt budowlany w trzech egzemplarzach. Składa się on z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz części zawierającej odpowiednie opinie, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty.

Zachęcamy do zapoznania się z wykonanymi projektami bliźniaków, które dostępne są w zakładce Projekt domu.

Wnętrza – projekt bliźniaka

Założeniem projektowym jest stworzenie przyjaznych wnętrz. Przyszli lokatorzy powinni czuć się dobrze i komfortowo w pomieszczeniach projektowanego domu. Wnętrza nowoczesne i minimalistyczne, a jednocześnie dzięki zastosowanym materiałom przytulne i kameralne. Stonowana stylistyka, materiały użyte w projekcie sprawią, że wnętrze domu tworzy spójną i harmonijną całość.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz z wykonanymi projektami wnętrz budynków jednorodzinnych, dostępnymi w zakładce Projekt wnętrza domu.