Podział działki budowlanej i rolnej

Podział działek na mniejsze.

 

Jak podzielić działkę budowlaną i rolną na mniejsze działki? Czy jest możliwość podziału działki rolnej na mniejsze? Jak wygląda procedura związana z podziałem działek na mniejsze? Jakie koszty wiążą się z taką procedurą? 

W tym wpisie znajdują się wszystkie informacje dotyczące podziału działki budowlanej i rolnej na mniejsze. Informacjami te są zbiorem ponad 12 letniego doświadczenia naszego biura architektonicznego, które na co dzień pomaga swoim klientom w podziale działek budowlanych i rolnych na mniejszej. Życzymy udanej lektury! 

 
Oferta biura OBA Architekci podziału działek budowlanych i rolnych na mniejsze. Kliknij poniższy link:
Spis treści:

 

Czym jest podział działki?

 

Podział działki na mniejsze części jest procesem polegającym na podzieleniu jednej większej nieruchomości gruntowej na kilka mniejszych działek. Może być kilka powodów, dla których właściciel chce dokonać takiego podziału. Oto kilka najczęstszych przykładów:

 1. Rozwój mieszkaniowy: Właściciel może zdecydować się na podział działki w celu sprzedaży lub budowy nowych domów lub mieszkań. Działka może zostać podzielona na mniejsze parcele, na których można wybudować osobne budynki mieszkalne.
 2. Dziedziczenie: Jeśli właściciel zmarł i pozostawił działkę jako spadek dla swoich spadkobierców, ci ostatni mogą zdecydować się na podział nieruchomości między siebie. W ten sposób każdy spadkobierca otrzymuje swoją część, co ułatwia zarządzanie i rozporządzanie nieruchomością.
 3. Inwestycje komercyjne: Podział działki na mniejsze parcele może być atrakcyjny dla inwestorów, którzy planują budowę lub rozwój nieruchomości komercyjnej, takiej jak centrum handlowe, biurowiec czy hotel.

Podział działki na mniejsze części zazwyczaj wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń i spełnienia wymogów prawnych oraz administracyjnych. W zależności od lokalnych przepisów i regulacji, proces ten może obejmować zatwierdzenie planu podziału działki przez organy administracyjne oraz sporządzenie umów i dokumentów prawnych. 

Oferta biura OBA Architekci podziału działek budowlanych i rolnych na mniejsze. Kliknij poniższy link:

Podział działki budowlanej – krok po kroku

 

Podział działki budowlanej wymaga wykonania następujących czynności i spełnienia określonych wymogów:

 1. Sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie warunków zabudowy dla danej działki: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań należy sprawdzić obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dla danej lokalizacji. Plan ten określa, jakie są zasady dotyczące podziału działek, wymogi dotyczące zabudowy, rodzaje użytkowania terenu itp. Czytaj więcej na temat analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  W momencie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu podziału działki na mniejsze należy uzyskać tzw. warunki zabudowy. Określają one wszystkie wytyczne, które muszą być spełnione dla danej inwestycji. Czytaj więcej na temat warunków zabudowy.
   
 2. Konsultacje z organem administracji architektoniczno-budowlanej: Należy skonsultować się z lokalnym organem administracji architektoniczno-budowlanej, najczęściej jest to urząd miasta lub gminy, aby uzyskać informacje na temat obowiązujących przepisów i wymogów dotyczących podziału działki. W tym momencie warto również zasięgnąć porady prawnej lub skorzystać z usług doświadczonego biura architektonicznego. 
 3. Opracowanie projektu podziału działki: Następnym krokiem jest opracowanie projektu podziału działki. Wymaga to wykonania pomiarów geodezyjnych i sporządzenia mapy podziałowej, na której zostaną zaznaczone granice nowych działek oraz ich numery. Projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, planem zagospodarowania przestrzennego oraz ewentualnymi decyzjami organu administracji.
 4. Zgłoszenie podziału działki do organu administracji: Opracowany projekt podziału działki należy zgłosić do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zależności od lokalnych przepisów, może być wymagane złożenie specjalnego wniosku oraz dokumentów dotyczących podziału, takich jak mapa podziałowa, oświadczenia właścicieli, decyzje administracyjne itp. Organ przeprowadzi procedurę sprawdzającą zgodność projektu z prawem i przepisami.
 5. Uzyskanie decyzji administracyjnej: Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia organ administracji wyda decyzję administracyjną, która zatwierdza podział działki. Decyzja ta powinna zawierać informacje dotyczące nowych działek, ich granic, numeracji oraz ewentualnych warunków zabudowy.

Aktualizacja księgi wieczystej: Po otrzymaniu decyzji administracyjnej właściciel działki powinien udać się do sądu, który prowadzi księgę wieczystą, i złożyć wniosek o aktualizację wpisów dotyczących podziału działki. W wyniku tego procesu właściciel otrzyma nowe odrębne numery działek.

Warto zaznaczyć, że powyższy opis jest ogólny i proces podziału działki może się różnić w zależności od lokalnych przepisów i wymagań. Ważne jest, aby skonsultować się z lokalnym organem administracji architektoniczno-budowlanej oraz skorzystać z usług doświadczonego biura architektonicznego, które w swoim zespole ma zespół geodetów i prawników specjalizujących się w prawie nieruchomości w celu uzyskania szczegółowych informacji i wsparcia przy dokonywaniu podziału działki.

Oferta biura OBA Architekci podziału działek budowlanych i rolnych na mniejsze. Kliknij poniższy link:

Czy podział działki rolnej jest możliwy?

Podział działki rolnej w Polsce jest możliwy, ale zależy od określonych warunków i przepisów prawnych.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, podział działki rolniczej może nastąpić w przypadku spełnienia jednego z następujących warunków:

 1. Działka posiada powierzchnię powyżej minimalnej wielkości gospodarstwa rolnego (MWGR): Minimalna wielkość gospodarstwa rolnego jest określana przez właściwy organ wojewódzki i zależy od konkretnych warunków danego regionu. Jeśli działka przekracza tę minimalną wielkość, istnieje możliwość jej podziału.
 2. Podział służy zaspokojeniu rolniczego charakteru gospodarstwa: Podział działki może nastąpić, jeśli jest to konieczne w celu zaspokojenia rolniczego charakteru gospodarstwa, takiego jak poprawa dostępu do pól, racjonalizacja produkcji, lepsze wykorzystanie gruntów itp.
 3. Działka rolna nie może być mniejsza niż 0,3 ha. Jest to przepis z Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z którego wynika, że działka rolna nie może być mniejsza niż 0,3 ha. Jest możliwość wykonania działki rolnej o mniejszej powierzchni w momencie w którym miejscowy plan zagospodarowania lub warunki zabudowy zezwalają na taką możliwość.

Należy jednak pamiętać, że podział działki rolnej podlega procedurze zatwierdzenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Organ ten ocenia wniosek o podział działki, biorąc pod uwagę zgodność z przepisami prawa rolno-ustrojowego oraz kryteria związane z wielkością gospodarstwa rolnego.

W praktyce podział działki rolnej wymaga złożenia wniosku do KOWR, który powinien zawierać uzasadnienie podziału oraz dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości. Następnie KOWR przeprowadza ocenę wniosku i podejmuje decyzję administracyjną w sprawie zatwierdzenia podziału.

Kto zatwierdza podział działki rolnej?

 

Podział działki rolnej zatwierdza odpowiedni organ administracji, którym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). KOWR jest instytucją podlegającą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialną za regulowanie i nadzorowanie działań związanych z gospodarką nieruchomościami rolnymi.

Oferta biura OBA Architekci podziału działek budowlanych i rolnych na mniejsze. Kliknij poniższy link:

Koszt podziału działki budowlanej lub rolnej w 2023r? 

 

Koszt podziału działki budowlanej lub rolnej oraz związanych z tym formalności może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rozmiar działki, skomplikowanie procesu podziału, obowiązujące przepisy, koszty profesjonalnych usług i opłat administracyjnych. Niemniej jednak, przedstawiamy ogólne informacje na temat kosztów i formalności związanych z podziałem działki:

 1. Opłaty administracyjne: Podział działki zazwyczaj wiąże się z opłatami administracyjnymi, które muszą być wniesione do odpowiednich organów administracyjnych. Opłaty te mogą obejmować opłatę za rozpatrzenie wniosku o podział, opłatę za wydanie decyzji administracyjnej oraz inne opłaty związane z procesem.
 2. Usługi biura architektonicznego: Podział działki związany jest z analizą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskaniem warunków zabudowy. Wymaga także wykonania pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia mapy podziałowej. Koszty danej usługi geodezyjnej może różnić się w zależności od obszaru, wielkości i skomplikowania podziału. Warto skonsultować się z biurem architektonicznym w celu uzyskania dokładnej wyceny na podstawie konkretnych wymagań podziału.
 3. Opłaty notarialne: Jeśli podział działki wymaga sporządzenia umowy, podpisywanej przez wszystkie zainteresowane strony, może być konieczne skorzystanie z usług notariusza. Opłaty notarialne są zazwyczaj związane z wartością nieruchomości i skali czynności, a także zgodnie z taryfą notarialną.
 4. Opłaty za aktualizację wpisów w księdze wieczystej: Po zatwierdzeniu podziału działki i uzyskaniu decyzji administracyjnej, konieczne będzie dokonanie aktualizacji wpisów w księdze wieczystej. Opłaty za aktualizację wpisów są ustalane przez sąd rejestrowy i zależą od wartości nieruchomości.
 5. Opłaty doradcze lub prawnicze: W zależności od skomplikowania procesu podziału oraz indywidualnych potrzeb, może być konieczne skorzystanie z usług doradczych lub prawniczych. Koszty takich usług będą zależne od zakresu i czasu pracy doradcy lub prawnika.

Ważne jest, aby zasięgnąć informacji od odpowiednich organów administracyjnych, biura architektonicznego oraz ewentualnie prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości w celu uzyskania dokładnych informacji na temat kosztów i formalności związanych z konkretnym podziałem działki.  

Oferta biura OBA Architekci podziału działek budowlanych i rolnych na mniejsze. Kliknij poniższy link:

Ile czasu trwa podział działki budowlanej?

 

Czas trwania procesu podziału działki budowlanej może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, skomplikowanie podziału, obciążenie administracyjne, moce przerobowe w danym momencie biura architektonicznego i organów administracyjnych, a także obciążenie pracy tych instytucji. Niemniej jednak, przedstawiamy przybliżony czas trwania tego procesu:

 1. Przygotowanie dokumentacji: Pierwszym krokiem jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji, w tym projektu podziału działki oraz innych wymaganych dokumentów. Czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji zależy od skali i skomplikowania podziału oraz od dostępności odpowiednich specjalistów, takich jak geodeci czy projektanci. Czas jaki należy przyjąć na ten etap to od 2-3 tygodni od dnia rozpoczęcia prac.
 2. Składanie wniosku i procedura administracyjna: Następnie wniosek o podział działki budowlanej zostaje złożony do odpowiedniego organu administracyjnego, najczęściej urzędu miasta lub gminy. Procedura administracyjna, w ramach której wniosek jest rozpatrywany, może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy. Czas ten może być uzależniony od obciążenia pracy organu administracyjnego oraz ewentualnej konieczności uzyskania dodatkowych opinii czy zgód od innych instytucji.
 3. Oględziny terenu i decyzja administracyjna: W ramach procesu podziału działki, organ administracyjny może przeprowadzić oględziny terenu w celu weryfikacji zgłoszonego podziału. Po zakończeniu procedury administracyjnej, organ wydaje decyzję administracyjną w sprawie zatwierdzenia podziału działki. Czas oczekiwania na wydanie decyzji może wynosić od tygodnia do kilku tygodni, w zależności od konkretnej sytuacji.
 4. Aktualizacja księgi wieczystej: Po otrzymaniu decyzji administracyjnej i zatwierdzeniu podziału, właściciel działki musi udać się do sądu rejestrowego w celu dokonania aktualizacji wpisów w księdze wieczystej. Czas ten może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od obciążenia pracy sądu rejestrowego.

Podsumowując, cały proces podziału działki budowlanej może trwać od kilku miesięcy do nawet kilkunastu miesięcy, w zależności od indywidualnych okoliczności i czasu oczekiwania na decyzje administracyjne oraz dokonanie formalności. Ważne jest, aby uwzględnić te czynniki i skonsultować się z odpowiednimi organami administracyjnymi oraz biurem architektonicznym.

Oferta biura OBA Architekci podziału działek budowlanych i rolnych na mniejsze. Kliknij poniższy link:

Korzyści z podziału działki na mniejsze dla jej właściciela

 

Podział działki na mniejsze może przynieść różne korzyści dla właściciela. Oto kilka potencjalnych korzyści:

 1. Zwiększenie wartości nieruchomości: Podział działki na mniejsze części może prowadzić do zwiększenia wartości nieruchomości jako całości. Może to być szczególnie korzystne, jeśli podzielone działki mają atrakcyjne lokalizacje lub spełniają konkretne wymagania, które zwiększają ich atrakcyjność dla potencjalnych nabywców.
 2. Możliwość sprzedaży lub dziedziczenia: Podział działki umożliwia podział praw własności, co może być przydatne w przypadku sprzedaży lub dziedziczenia nieruchomości. Jeśli właściciel chce sprzedać tylko część działki, podział pozwala na wydzielenie i odrębne zbycie tej części. Podobnie, gdy nieruchomość jest dziedziczona, podział działki może ułatwić przekazanie poszczególnych części spadkobiercom.
 3. Lepsze wykorzystanie gruntów: Podział działki może umożliwić lepsze wykorzystanie gruntów. Właściciel może rozdzielić działkę w taki sposób, aby spełnić konkretne cele lub potrzeby, takie jak wyodrębnienie części pod budowę domu, rezerwowanie terenów na cele rolnicze czy stworzenie miejsca do rozwoju działalności gospodarczej. Dzięki temu działki mogą być bardziej efektywnie wykorzystane.
 4. Dostosowanie do przepisów planu zagospodarowania przestrzennego: Podział działki może być konieczny w celu dostosowania się do przepisów planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka jest obecnie jedną całością, a plan zagospodarowania przewiduje inny podział, podział działki może być niezbędny w celu spełnienia wymagań prawa i uzyskania pozwolenia na budowę.
 5. Zwiększenie elastyczności w zarządzaniu nieruchomością: Posiadanie mniejszych działek może dać większą elastyczność w zarządzaniu nieruchomością. Właściciel może decydować o różnym wykorzystaniu poszczególnych części działki, takich jak wynajem, sprzedaż, budowa budynków czy prowadzenie działalności gospodarczej. Może to przynieść większe możliwości zarobkowe lub dostosowanie działalności do zmieniających się potrzeb.

Warto jednak pamiętać, że podział działki może wiązać się także z pewnymi kosztami i formalnościami, takimi jak opłaty administracyjne czy usługi geodezyjne. Zanim podejmiesz decyzję o podziale działki, zawsze warto uzyskać informacje i porady od doświadczonego biura architektonicznego aby dokładnie ocenić korzyści i potencjalne konsekwencje takiej decyzji.

Oferta biura OBA Architekci podziału działek budowlanych i rolnych na mniejsze. Kliknij poniższy link:

Oferta biura OBA Architekci – podział działek na mniejsze

 

Jesteśmy biurem architektonicznym, które od lat pomaga Inwestorom uzyskiwać w podziale działek budowlanych i rolnych na mniejsze. Oferujemy profesjonalną usługę związaną z całym procesem podziału działek na mniejsze. Nasza oferta obejmuje:

 1. Analizę przepisów miejscowych dla danej działki: Analizę miejscowego planu zagospodarowania terenu lub wystąpienie o warunki zabudowy lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania terenu lub wystąpienie o stworzeniu planu miejscowego.
 2. Opracowanie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami: Na tym etapie opracowujemy kompletny wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Całość udostępniona jest dla naszego klienta w celu akceptacji lub naniesienia ewentualnych poprawek.
 3. Złożenie kompletu dokumentów we właściwych jednostkach administracyjnych: Po akceptacji klienta, dokumenty składane są do urzędu. Inwestor otrzymuje wszystkie oficjalne potwierdzenia składanej dokumentacji do urzędu.
 4. Reprezentacja przed organami administracji: W naszej roli reprezentujemy Klienta, prowadzimy korespondencję z odpowiednimi urzędami i instytucjami. Cała korespondencja oraz kontakt mailowy jest archiwizowany w celu kontrolowania prac urzędowych w czasie.
 5. Monitorowanie postępowania: Zapewniamy ciągłe monitorowanie postępowania administracyjnego i informowanie Klienta o kolejnych etapach i terminach w procesie podziału działek. Klient po dwóch miesiącach od złożenia wniosku o podział nieruchomości, otrzymuje cotygodniowy raport związany z postępowaniem.

PKT. 10

Łączny koszt za świadczone usługi wynosi średnio: 5 500 zł (netto)/ za podział 1 działki na dwie + 2000 zł netto za kolejno wydzielane działki + kwota z pkt. 1 (zależna od sytuacji na danej działce). 

Nasz zespół składa się z doświadczonych architektów, inżynierów i prawników, którzy posiadają dogłębną wiedzę na temat polskiego prawa budowlanego i procedur administracyjnych. Dzięki naszemu profesjonalizmowi, skrupulatności i zaangażowaniu, pomagamy naszym Klientom osiągnąć sukces w podziale działek budowlanych i rolnych na mniejsze.

Jeżeli szukacie Państwo rzetelnego biura architektonicznego, które jest w stanie przeprowadzić cały proces podziału działek na mniejsze, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Skontaktujcie się z nami na adres: biuro@oba-architekci.pl a omówimy szczegóły i dostosujemy ofertę do Państwa potrzeb. Podział działek budowlanych i rolnych na mniejsze wykonujemy w 100% zdalnie, dlatego usługę możemy świadczyć na terenie całego kraju.

Do przygotowania indywidualnej oferty wraz ze zleceniem prosimy o przesłanie:

 • Imię i nazwisko zleceniodawcy/ Nazwę firmy, która będzie zleceniodawcą,
 • Numer dowodu osobistego zleceniodawcy/ NIP firmy, która będzie zleceniodawcą,
 • Adres zamieszkania zleceniodawcy/ Siedziby firmy, która będzie zleceniodawcą,
 • Numer telefonu oraz adres mailowy zleceniodawcy/ firmy, która będzie zleceniodawcą,

 • Miejscowość w której zlokalizowana jest działka dla której przewidziany jest podział działek na mniejsze,
 • Numer działki dla której przewidziane jest podział działek na mniejsze,
 • Liczbę na którą chcieliby Państwo podzielić daną działkę wraz z ich metrażem.

Etap 1: Termin analizy MPZP lub złożenia wniosku o warunki zabudowy: 2 tygodnie od dnia rozpoczęcia prac.

Etap 2: Termin złożenia wniosku o podział działki rolnej lub budowlanej na mniejsze: 3 tygodnie od zakończenia etapu 1.

Średni, przewidywany czas na podział działki na mniejsze: 3 miesiące od dnia dnia złożenia wniosku o podział działek na mniejsze. 

Płatności: 50% kwoty opisanej w punkcie PKT. 10 w momencie podpisania umowy (rezerwacja terminu) oraz 50% kwoty opisanej w PKT. 10 po uzyskaniu oficjalnej decyzji o podziale działek na mniejsze.

Jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania i współpracy z Państwem. Zachęcamy do kontaktu!

Oferta biura OBA Architekci podziału działek budowlanych i rolnych na mniejsze. Kliknij poniższy link:
  Add a header to begin generating the table of contents