Inwentaryzacja budowlana

Projekt wnętrz biurowych, studio architektoniczne wrocław, biuro architektoniczne wrocław, aranżacja przestrzeni biurowej, wykładziny, witryny szklane, projekt biurowca Wrocław, przestrzeń biurowa

Spis treści:

Na czym polega inwentaryzacja architektoniczna?

Inwentaryzacja architektoniczna polega na wykonaniu pomiarów stanu istniejącego obiektu budowlanego. Następnym etapem jest naniesienie wartości pomiarowych na rysunki. Rysunki  wyglądem przypominają rysunki wykonawcze projektu budowlanego.  Różnią się od faktycznych rysunków wykonawczych tym, że przedstawiają stan istniejący obiektu, a nie projektowany. 

Przeprowadzanie inwentaryzacji krok po kroku

W celu wykonania inwentaryzacji architektonicznej wykonawca udaje się na miejsce zlecenia, aby wykonać czynności pomiarowe. Istnieją różne metody i rodzaje inwentaryzacji. Może ona być wykonana tradycyjną metodą na papierze lub w technologii 3D. W zależności od wyboru środków pomiarowych osoba mierząca będzie musiała włożyć w wykonanie zadania różny nakład pracy. Efekt działań architekta także będzie się nieznacznie różnił. Spis z natury stanu istniejącego budynku można wykonać przy użyciu dalmierza laserowego czy miarki. Coraz częściej używa się do pomiarów także metod cyfrowych 3D, na przykład fotogrametrii. 

Jeżeli osoba odpowiedzialna za pomiary wybierze metodę pomiaru tradycyjną, taką jak metr lub dalmierz, będzie musiała wszystkie czynności wykonać własnoręcznie.  Następnie wartości pomiarów należy nanieść na rysunki. Architekt będzie mierzył obiekt w zależności od otrzymanego zlecenia. Celem inwentaryzacji może być pomiar wszystkich ścian i ich grubości, wysokości pomieszczeń, wymiarów otworów i ich usytuowania. Podejmuje się także środki weryfikujące lokalizację wszelkich mediów i instalacji sanitarnych i elektrycznych. Następnie treść roboczych rysunków należy przenieść na arkusze z rysunkami technicznymi. Ostatnim etapem inwentaryzacji jest przekazanie wyniku działań zleceniodawcy.

Natomiast na czym polega inwentaryzacja za pomocą fotogrametrii lub lasera? Używając metody inwentaryzacji laserowej obiekt mierzy się za pomocą specjalnego urządzenia wysyłającego wiązki laserowe. Następnie, w specjalnych programach komputerowych, odtwarza się zbadany obszar. Fotogrametria z kolei polega na wykonaniu przez osobę odpowiedzialną za pomiary odpowiedniej liczby zdjęć obiektu z zaznaczoną na jednym z nich głębią zdjęcia. Głębię należy zaznaczyć w celu umożliwienia programowi odczytania skali wykonanych fotografii. W kolejnym etapie zdjęcia są wgrywane do programu komputerowego. Program tworzy dokładny model 3D budynku lub przedmiotu. 

Różne metody inwentaryzacji mogą dawać różne wartości końcowe pomiarów. Końcowy efekt działań pracowników zależy od
dokładności osób mierzących i rodzaju  użytych środków . Inwentaryzacja cyfrowa będzie dużo dokładniejsza od tradycyjnej inwentaryzacji wykonywanej metodą rysunkową. Dzięki nowoczesnym technologiom można przeprowadzić pomiary z dokładnością do części dziesiętnych milimetra. Jest to niemożliwe do osiągnięcia podczas zwykłych czynności pomiarowych. 

Jak powinna wyglądać inwentaryzacja wręczana zleceniodawcy?

Co powinna zawierać dokumentacja zawierająca inwentaryzację architektoniczną? Nie ma w zasady, która regulowałaby treści takiej dokumentacji. Efekt końcowy pracy zależy od osoby zamawiającej i jej potrzeb. Odpowiedzialność  za poprawność wykonania rysunków leży na osobie podpisującej dokumenty. W zależności od tego jaki ma być efekt końcowy pracy, inwentaryzacja powinna składać się z: 

  • pomiarów architektonicznych – jest to udokumentowanie stanu ścian, drzwi, okien i stropów razem z wymiarowaniem. Na rysunkach można także zaznaczyć funkcje jakie pełnią poszczególne pomieszczenia;
  • pomiarów powierzchni – jest to obowiązkowa pozycja na wszystkich rysunkach z rzutami kondygnacji;
  • przekrojów – powinny być wykonane przy zachowaniu obowiązujących zasad przy wykonywaniu rysunków technicznych. Ich ilość zależy od stopnia skomplikowania i wielkości budynku;
  • pomiarów elewacji – na tym rysunku powinny znaleźć się wszystkie dane, które dotyczą opracowywanych elewacji lub ścian. Rozmieszczenie i wymiary okien i drzwi, kolor i stan techniczny przegród a także ich wymiary;
  • inwentaryzacji instalacji – w tej części opracowania powinny się znaleźć informacje na temat instalacji w budynku. Jakie są rodzaje instalacji, w jakim są staniegdzie się znajdują i jakie pełnią funkcje;
  • pomiarów dachów – w tym etapie inwentaryzacji powinna  być zmierzona wysokość i rodzaj dachu, jego stan techniczny i materiały wykończeniowe. Oprócz tego, rozliczenie powinno zawierać dane dotyczące instalacji znajdujących się na dachu i ich rozmieszczenia i wymiarów; 
  • detali – ma to szczególne znaczenie w zabytkowych obiektach. Ważna jest lokalizacja detalu, jego dokładny rysunek, a także pomiary. Dodatkowo, można podać spis środków ochrony mających na celu zachowanie detalu w dobrym stanie;
  • rzutu sytuacyjnego – rysunek powinien być wykonany przy zachowaniu wszystkich zasad obejmujących tego typu rysunki. Na planie sytuacyjnym należy nanieść wszelkie informacje dotyczące działki, jej granic i usytuowania budynku, a także zieleni, zagospodarowania terenu i sąsiadów;
  • opisu technicznego – jest to dodatkowa, opisowa część opracowania. Zawierają się w niej wszystkie informacje zawarte na rysunkach, a także dodatkowe uwagi pracowników wykonujących czynności związane z pomiarami;
  • dokumentacji fotograficznej.

Kto musi wykonać inwentaryzację?

Inwentaryzacja to dokument potrzebny w momencie remontu, przebudowy lub jakichkolwiek innych czynności związanych z ingerencją w istniejący stan budynku. Jest niezwykle ważna dla firmy architektonicznej wykonującej projekt dotyczący istniejącego obiektu. Aby taki projekt poprawnie wykonać trzeba mieć dokładne podkłady stanu istniejącego, tak aby pracownik wykonujący roboty remontowe lub budowlane mógł na miejscu wykonać prace zgodnie z projektem. Inwentaryzacja to zbiór pomiarów mających na celu zapewnienie poprawności wykonania projektu. Dzięki inwentaryzacji  inwestor może być pewien dobrze wykonanej pracy architekta i firmy wykonawczej. Nie ma zasady mówiącej kiedy trzeba wykonać inwentaryzację, jednak każdy inwestor nawet przy najmniejszym projekcie aranżacji wnętrza powinien się na nią zdecydować. Dzięki temu będzie miał pewność, że projekt zostanie wykonany bezbłędnie.