PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO, OBORNIKI ŚLĄSKIE

Inwestor: Inwestor prywatny

Projekt: 20130612

Zakres opracowania: koncepcja rozbudowy, projekt budowlany, pozwolenie na budowę

Powierzchnia użytkowa: 2100 m2

Funkcja: Zakład opiekuńczo-leczniczy

Lokalizacja: Oborniki Śląski ul. Trzebnicka

Projekt rozbudowy ZOL w Obornikach Śląskich, punktem wyjścia do sporządzenia założeń projektowych była wizja lokalna, która uzmysłowiła projektantom niezwykłą, historyczną i przyrodniczą wartość terenu, na którym ma powstać nowy obiekt. Teren inwestycji to stare założenie parkowe, którego centralną częścią jest XX wieczny pałacyk zrealizowany w eklektycznym duchu, właściwym dla epoki w jakiej powstawał. Wchodząc na teren posesji, nie wiadomo było, który budynek jest głównym punktem założenia. Będąc na miejscu, chłonąc atmosferę parku, w którym dominuje bryła pałacu osnutego kojącym cieniem rosnącego tam starodrzewia, założenia projektowe wręcz nasunęły się same:

Założenia projektowe.

Nowa zabudowa absolutnie nie może dominować zabudowy istniejącej, musi stanowić jej uzupełnienie oraz tło. Nowa zabudowa ze względu na lokalizację musi przybrać formę lekkiej, rozczłonkowanej zabudowy pawilonowej, charakterystycznej dla parkowych realizacji.

Nowa zabudowa musi stanowić nawiązanie do zabudowy istniejącej, nie może być to jednak nawiązanie bezpośrednie – formą czy historycznym detalem, nawiązanie należy zrealizować w warstwie idei.

Należy uszanować wyraźnie widoczną historyczną oś założenia, rozpoczynającą się na terasie istniejącego pałacu, biegnącą w głąb parku.

Środki formalne, wykorzystane do realizacji postulatów ideowych:

Aby uzyskać efekt podporządkowania nowej zabudowy, zaprojektowano obiekt, który w zestawieniu z istniejącą zabudową będzie pozbawiony obfitego detalu w kontraście do budynku istniejącego.

Bryła rozczłonkowana pionowymi wcięciami, dzięki czemu zmniejszy się jej optyczna masa, a jej faktyczny rozmiar zgubi się. Piętro zaprojektowano jako cofnięte, tak aby jego masa nie obciążała lekkiego parteru.

Planuje się ukrycie parteru w głębokim podcieniu, który zneutralizuje bryłę, pozwalając jej beztrosko wtopić się w otaczający park. Kojące uspokojenie bryły niosą ze sobą rytmy delikatnych trejaży w parterze, nadając budynkowi subtelności niezbędnej w tak wymagającym kontekście.

Kolorystyka zdominowana naturalną barwą drewnianych wykończeń elewacji, delikatnie podkreśloną pastelowymi szarościami, całość okraszona rytmicznie rozłożonymi akcentami żywej zieleni pnącej się po budynku. Materiały naturalne (drewno) podkreślają związek nowej zabudowy z otaczającą go przyrodą, czyniąc go integralną częścią istniejącego założenia parkowego.

Nawiązanie do historycznych układów zrealizowane będzie w użytym materiale – drewno jako materiał dominujący, przywodzić ma na myśl charakterystyczne zabudowania parkowo-pawilonowe, charakterystyczne dla miejscowości uzdrowiskowo wypoczynkowych. Projekt przewiduje częściowe pokrycie budynku zielonymi pnączami, które zintegrują obiekt z zielenią parkową.

Istniejąca oś założenia pozostaje nienaruszona.

error: