OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM, POLANICA

+
Inwestor: Inwestor prywatny
Projekt: 08-11.2013
Zakres opracowania: koncepcja rozbudowy, projekt budowlany, pozwolenie na budowę
Powierzchnia użytkowa: 2700 m2
Funkcja: Ośrodek rahabilitacyjny dla osób ze stwardnieniem rozsianym
Lokalizacja: Polanica Zdrój

Projekt dotyczył rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego ośrodka wczasowego zlokalizowanego w centrum zdrojowej miejscowości. Obiekt przebudowywany należało dostosować do specyficznej funkcji ośrodka rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Specyficzna funkcja wymagała dostosowania niełatwego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach adaptacji projekt był również dostosowywany do aktualnych przepisów ppoż.

OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM, POLANICA
OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM, POLANICA
OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM, POLANICA
OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM, POLANICA
Do góry