PROJEKT ELEWACJI OŚRODKA OPIEKUŃCZO-LECZNIEGO, SZCZAWNO-ZDRÓJ

Inwestor: Elderis Sp. z o.o.

Projekt: 20210101

Zakres opracowania: koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę.

Funkcja: Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy

Lokalizacja: Sczawno-Zdrój

Realizacja: 20210302

Uzdrowiskowy charakter malowniczego Szczawna-Zdroju znany jest już od średniowiecza. Z tego powodu lokalna architektura bogata jest w zabudowania zdrojowe, do których należy jeden z najstarszych obiektów pensjonarnych (XIX w.) w tej lokalizacji – zakład opiekuńczo-leczniczy, znany wcześniej pod nazwami Villa Belvedere i Berghaus, obecnie Zacisze.

Przystępując do projektu remontu elewacji i dachu budynku, przywrócenie walorów estetycznych było kluczowe. Przez lata był on poddawany licznym przeróbkom, modyfikacjom i uproszczeniom, przez co został niemal całkowicie pozbawiony detalu architektonicznego. Zaniedbana i zniszczona elewacja, zaburzenie proporcji i powojenna dobudowa wpłynęły w znacznym stopniu na zatracenie willowego charakteru tego budynku. Zgłębienie jego historii pozwoliło nam na nawiązanie do pierwotnych podziałów i proporcji elewacji. Inspirując się dawnymi pocztówkami i fotografiami, udało nam się przywrócić reprezentacyjną formę obiektu, m. in. dzięki zastosowaniu okiennic, gzymsów, pilastrów, płycin między pasami okien oraz doborze odpowiedniej kolorystyki tynku elewacyjnego.

Poza zmianą elewacji, istotnym aspektem projektu było poprawienie efektywności energetycznej. Docieplenie przegród zewnętrznych oraz wymiana pokrycia dachu wraz z warstwami izolacji termicznej i zabezpieczeniem przed wilgocią w znacznym stopniu podwyższa wartość budynku, wpływa na polepszenie stanu technicznego, a co za tym idzie, komfort użytkowania oraz obniża koszty eksploatacji

error: