DOM OPIEKUŃCZO-ZDROWOTNY, USTROŃ

+
Inwestor: Inwestor prywatny
Projekt: 06.2013-03.2014
Zakres opracowania: koncepcja rozbudowy, projekt budowlany rozbudowy, zmiana sposobu użytkowania, pozwolenie na budowę
Powierzchnia użytkowa: 2450 m2
Funkcja: Obiekt świadczący usługi opiekuńczo-zdrowotne
Lokalizacja: Ustroń, woj. Śląskie

Projekt polegał na przystosowaniu istniejącego obiektu (ośrodek wypoczynkowy z lat 60. tych XX wieku) do planowanej nowej funkcji zakładu świadczącego usługi opiekuńczo-zdrowotne. Obiekt wymagał rozbudowy o szyb windowy oraz dostosowania do wymogów aktualnych przepisów ppoż. Projekt dotyczył również renowacji elewacji w zakresie docieplenia oraz odświeżenia istniejących elementów drewnianych oraz przebudowania strefy wejściowej. Ciekawa, dynamiczna bryła obiektu, mocno osadzona stromym zboczu, odzyskuje neomodernistyczny polot dzięki zabiegom projektowym związanym z odnowieniem elewacji (renowacja barierek balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, nowe tynki).

DOM OPIEKUŃCZO-ZDROWOTNY, USTROŃ
DOM OPIEKUŃCZO-ZDROWOTNY, USTROŃ
DOM OPIEKUŃCZO-ZDROWOTNY, USTROŃ
Do góry