Proces projektowy krok po kroku

Kalendarz z sygnaturą pracowni Owczarek Bywalec Architekci.

Spis treści:

Proces projektowy jest ogółem czynności, które są podzielone na etapy. Działania te mają na celu rozwiązanie danego problemu w sposób racjonalny, ekonomiczny i funkcjonalny. Całość procesu podzielona jest na etapy i zakończona jest powstaniem dokumentacji i wytworzeniem zaprojektowanego produktu.  W przypadku architektury efektem pracy zespołu  jest realizacja budynku lub jego części. 

Jak wygląda proces projektowy?

W projektowaniu architektonicznym cały proces powstawania budynku podzielony jest na etapy. Wszystkie etapy od analizy przedprojektowej poprzez etap inspiracyjny i koncepcję, aż do realizacji założenia, wymagają ścisłej współpracy architektów, projektantów branżowych i klienta

Rozpoczęcie współpracy architekta i klienta

Cały proces powstawania projektu rozpoczyna się od podpisania umowy pomiędzy klientem a biurem projektowym. Następnie klient przekazuje projektantom wszystkie informacje dotyczące działki lub budynku. Nakreśla swoją wizję finalnego efektu pacy projektantów oraz przedstawia swoje potrzeby. Po tym etapie następuje wstęp do wykonania projektu, czyli analiza przedprojektowa. Zespół projektantów dokonuje analizy działki od strony urbanistycznej i funkcjonalnej. Zebrane informacje podsumowuje. Pozwoli to przyjąć architektom odpowiednie podejście do rozwiązania problemów i zaprojektowania funkcjonalnej przestrzeni dla przyszłych użytkowników.

Kolejnym krokiem procesu projektowego jest etap koncepcji. Na tym etapie zespół projektantów korzystając z zebranych podczas analiz i rozmów z klientem informacji, tworzy pierwsze szkice i wizje założenia.  W tym celu architekci poszukują inspiracje i podobne rozwiązania, które mogliby zastosować w swoim projekcie. Dotyczy to wszystkich elementów powstającej koncepcji: od estetyki, poprzez rozwiązania funkcjonalne, aż do technologii montażu i detalu. Następnie, zespół swoje pomysły łączy tworząc pierwsze szkice i modele założenia z uwzględnieniem wszystkich założeń i celów. Działania koncepcyjne kończą się spotkaniem klienta i architektów, na którym klient przekazuje swoje uwagi i komentarze dotyczące koncepcji. 

Przejście od etapu koncepcji do przygotowania projektu

W kolejnym etapie pracy projektowej architekci tworzą projekt architektoniczno-budowlany. Ich działania polegają na przeniesieniu wszystkich pomysłów, danych i informacji z rysunków koncepcyjnych na rysunki budowlane. Różnią się one dokładnością wykonania i szczegółowością. Rysunki budowlane są rysunkami technicznymi. Należy zwrócić uwagę, żeby były przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Efektem pracy na tym etapie powinna być pełna dokumentacja projektowa wymagana do złożenia w urzędzie.  Dokumentacja powinna składać się z planu zagospodarowania terenu, rzutów wszystkich kondygnacji, odpowiedniej liczby przekrojów, rozwiązań detalu i opisu technicznego. Sam projekt powinien zawierać rozwiązania technologiczne, grafiki i komentarze wyjaśniające sposób montażu lub opisujące powstałe na tym etapie problemy. Projekt powinien być wykonany zgodne z planem miejscowym i prawem budowlanym. Często w praktyce wygląda to tak, że architekci dla potrzeb biura i klienta wykonują dodatkowo model w technologii 3D obrazujący powstający obiekt. Takie podejście pozawala na dokładniejsze przedstawienie klientowi przygotowanego projektu i dostosowanie się do jego nowych potrzeb, które wyniknęły na tym etapie projektowania.

Proces projektowy – etap projektu wykonawczego

Kolejnym etapem procesu projektowania jest przygotowanie rysunków wykonawczych. Na pierwszy rzut oka projekt wykonawczy jest bardzo podobny do projektu budowlanego. Oba projekty jednak różnią się dokładnością, ilością i kategoriami zawartych w nich elementów i informacji. Projekt wykonawczy jest ostatnią wersją rysunków powstających obiektów. Zawiera on bardzo szczegółowe grafiki i rysunki podsumowujące wszystkie etapy projektowania. Powinny się w nim znaleźć te same rysunki, co w projekcie budowlanym jednak wzbogacone o szczegółowe rozwiązania wszystkich elementów budynku będące odpowiedzią na potrzeby wykonawców danych obiektów.  W celu udanej współpracy z wykonawcami, architekt powinien przyjąć podejście, że jego rysunki są instrukcją dla wykonawców. Aby proces budowy inwestycji miał jak najkrótszy czas realizacji wszystkie grafiki i rysunki powinny być zrozumiałe i czytelne. Powinny zawierać jednoznaczne dane i komentarze na temat technologii wykonania wszystkich elementów. Dzięki temu wykonawca bez żadnych wątpliwości będzie mógł wykonać dane elementy. Projektu wykonawczego nie składa się w urzędzie. 

Ostatni krok w procesie projektowym – realizacja inwestycji​

Na tym etapie, po przekazaniu rysunków do klienta zadanie architekta jest prawie skończone. Po sporządzeniu dokumentacji i wykonaniu projektu, to klient finansuje budowę nowych obiektów. Architekt sprawuje jedynie nadzór nad przebiegiem robót sprawdzając, czy wszystkie elementy są poprawnie wykonywane. Ważne jest, aby wykonanie danych fragmentów budynku na każdym etapie zgadzało się z przekazanymi przez zespół projektowy rysunkami. Sama budowa nierzadko ciągnie się przez długi czas, ze względu na złe warunki atmosferyczne, brak zgód lub inne losowe przeszkody. Proces realizacji nowych inwestycji zakończony jest ich odbiorem i sprawdzeniem poprawności ich wykonania przez odpowiednie organy i służby.

Po przejściu krok po kroku przez wszystkie etapy projektowania i ukończeniu budowy, klient może cieszyć się wybudowanym obiektem. Każda inwestycja otwiera przed klientem nowy etap w życiu stwarzający niezliczenie dużo nowych możliwości. Jeżeli projekt budynku został na każdym etapie dokładnie przemyślany i wszystkie uwagi klienta zostały wzięte pod uwagę, to obiekt z pewnością będzie dobrze służył przyszłym użytkownikom.