Projekt budowlany

Projekt nowego MPZP dla danego terenu

Nasze biuro architektoniczne OBA Architekci opracowuje miejscowege plany zagospodarowania przestrzennego w momencie braku ich na danych działkach. Dzięki ponad 12-letniemu doświadczeniu w przygotowaniu dokumentacji planistycznej jesteśmy w stanie opracować nowy dokument MPZP, który pozwoli na dalsze rozpoczęcie procesu projektowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inaczej zwany MPZP jest jednym z najważniejszych dokumentów rozpoczynających cały proces projektowy.

Zmiana MPZP

Nasze biuro architektoniczne OBA Architekci opracowuje zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki ponad 12-letniemu doświadczeniu w przygotowaniu dokumentacji planistycznej jesteśmy w stanie opracować zmianę MPZP, które pozwolą na dalsze rozpoczęcie procesu projektowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inaczej zwany MPZP jest jednym z najważniejszych dokumentów rozpoczynających cały proces projektowy.

Podział działki budowlanej i rolnej

Co zrobić aby podzielić działkę rolną i budowlaną na mniejsze działki? Czym jest możliwy podział działki rolnej na mniejsze? Nasze biuro architektoniczne OBA Architekci pomaga w przeprowadzeniu całej procedury związanej z podziałem działek budowlanych. Dokonaliśmy już łącznie kilkanaście podziałów tego typu i wiemy, że mamy w tym spore doświadczenie. Podział działek rolnych i budowlanych różni się od siebie pod względem pewnych uzgodnień formalnych. Działania związane z podziałem mogą podnieść wartość danej nieruchomości co dla właściciela stanowi ważny aspekt ekonomiczny. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat podziału działek budowlanych i rolnych na mniejsze czytaj dalej…

Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną?

Co zrobić aby przekształcić działkę rolną na budowlaną? Czym jest tzw. odrolnienie działki i kto może tego dokonać? Nasze biuro architektoniczne OBA Architekci pomaga w przeprowadzeniu całej procedury związanej z odrolnieniem działek budowlanych. Dokonaliśmy już łącznie kilkaset przekształceń tego typu i wiemy, że mamy w tym spore doświadczenie. Na działkach budowlanych można dokonywać większości inwestycji zgodnych z miejscowymi przepisami. Działania te więc podnoszą wartość danego terenu co dla właściciela stanowi ważny aspekt ekonomiczny. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przekształcania działek rolnych w budowlane czytaj dalej…

Warunki zabudowy

Co zrobić aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy? Czym jest decyzja o warunkach zabudowy i kiedy trzeba się o nią ubiegać? Nasze biuro architektoniczne OBA Architekci pomaga w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy – niezbędnego dokumenty w momencie w którym ubiegamy się o decyzję pozwolenia na budowę a na działce nie występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Operat wodnoprawny

Co to jest operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne?  Kiedy trzeba się o nie ubiegać? Jak złożyć wniosek i co powinno się w nim znajdować? Nasze biuro architektoniczne OBA Architekci uzyskuje dla swoich klientów niezbędne dokumenty związane z korzystaniem z wód; z ich poborem oraz odprowadzeniem.

Warunki przyłączenia do sieci

Nasze biuro pomaga w sprawnym uzyskaniu warunków przyłączenia do poszczególnych mediów takich jak; woda, kanalizacja, prąd, gaz, woda deszczowa. Dowiedz się, jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia i do czego są one potrzebne.

Projekt techniczny po nowelizacji prawa budowlanego

Projekt techniczny to jeden ze składowych całości projektu architektoniczno-budowlanego. Dowiedz się więcej co zawiera,  czym jest i z czego się składa projekt techniczny. To w nim są zawarte niezbędne informacje związane z poszczególnymi branżami takimi jak konstrukcje, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Nasze biuro architektoniczne OBA Architekci opracowuje projekty architektoniczno-budowlane w tym także projekty techniczne dla swoich klientów

Badania warunków geotechnicznych gruntu

Badania nośności gruntów lub inaczej badania warunków geotechnicznych. Jest to dokument, który pozwala określić jakie grunty występują pod przewidzianą inwestycją. Wyniki badań są niezbędne dla konstruktora, współpracującego z biurem architektonicznym, który na ich podstawie określa rodzaj fundamentów i ich głębokość. Nasze biuro architektoniczne współpracuję ze sprawdzonymi geologami, którzy są wstanie przygotować sprawnie precyzyjne wyniki badań warunków geotechnicznych.

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany stanowi jedną z wielu składowych projektu budowlanego; dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W projekcie tym głównie przedstawiona jest branża architektoniczna. Tylko w niewielkim stopniu pojawiają się wzmianki na temat pozostałych branż; branży konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych czy branży instalacji elektrycznych.

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu stanowi jedną z wielu składowych projektu budowlanego. To w nim określone są wszystkie informacje, które zostały zaprojektowane na terenie działki Inwestora. W nim przedstawiamy prowadzenie instalacji, przyłączy, oraz sieci. Na projekcie zagospodarowania terenu pokazujemy gdzie dokładnie zlokalizowane będą obiekty budowlane a także cała infrastruktura towarzysząca danej inwestycji.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Nasze biuro architektoniczne OBA Architekci przygotowuje kompletne analizy planów miejscowych. Dzięki niej jesteśmy w stanie zebrać wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą na dalsze rozpoczęcie procesu projektowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inaczej zwany MPZP jest jednym z najważniejszych dokumentów rozpoczynających cały proces projektowy.