APA OWCZAREK

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAKSYMILIAN OWCZAREK

Firma świadczy usługi w zakresie projektowania architektonicznego obiektów mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych oraz handlowych. Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji budowlanych i wykonawczych, przygotowaniem dokumentacji formalno prawnej, przeprowadzaniem inwestorów przez skomplikowany proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Projekty realizowane są od fazy analiz możliwości zabudowy (w oparciu o istniejące warunki i prawo miejscowe) poprzez fazę koncepcji architektonicznych, fazę pozwoleń na budowę po fazę projektów wykonawczych oraz nadzorów autorskich.

Doświadczenie naszego zespołu zdobyte w trakcie realizacji projektów wielko powierzchniowych obiektów handlowych, usługowych, mieszkaniowych i przemysłowych pozwala nam na profesjonalne i pewne prowadzenie każdego powierzonego nam projektu.

Naszym celem jest świadczenie profesjonalnej i najwyższej jakości usługi w zakresie przygotowania inwestycji budowlanej, oraz realizacja postulatu maksimum wysiłku przy maksimum satysfakcji klienta z efektu końcowego jakim jest zrealizowany obiekt budowlany.

Do góry